promotion

เกมส์จราจรอัจฉริยะ ภาค 2 สำหรับวัย 4-60 ปี

จราจรอัจฉริยะ 1จราจรอัจฉริยะ 2

กระบวนการคิดที่ดีนั้น จำเป็นต้องใช้สมาธิ ความอดทน และเชาวน์ปัญญา สัจธรรมนี้เด็กสามารถค้นพบได้ด้วยตนเองจากของเล่น "เกมส์จราจรอัจฉริยะ ภาค 2" เมื่อเด็กมีกระบวนการคิดที่ดีแล้ว ก็ง่ายที่จะแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันได้สำเร็จ

ปัญหาที่ซับซ้อนมากๆ เป็นศิลปะที่มีระบบของมันเอง การแก้ปัญหาจึงต้องมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเช่นกัน ของเล่น จราจรอัจฉริยะ ภาค 2 มีให้ทดลองทำ

 

ประโยชน์จากของเล่นจราจรอัจฉริยะ ภาค 2

1. การรู้จักเดินหน้า และถอยหลังตามจังหวะ เป็นกลยุทธของความฉลาดอีกรูปแบบหนึ่ง

2. การมองการณ์ไกล เป็นกลยุทธความฉลาดที่ต้องฝึกเอาเองให้เป็นนิสัย

3. การบวนการคิดที่ดีจะต้องมี เชาวน์ปัญญา สมาธิ และความอดทน

4. กระบวนการคิดนั้นสอนยาก บังคับไม่ได้ ให้รางวัลก็ไม่ได้ ให้ทำตามก็ไม่ได้ แต่ยั่วยุได้ โดยเริ่มจากง่ายไปหายาก

5. ปัญหาที่ซับซ้อนมากๆ เป็นศิลปะที่มีระบบของมันเอง ดังนั้นการแก้จึงต้องแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆก่อน แล้วแก้ทีละกลุ่ม จึงจะสำเร็จ

6. ธรรมชาติมอบความฉลาดให้มนุษย์โดยการฝึกเท่านั้น ซึ่งต่างจากสัตว์ที่มีความฉลาดโดยสัญชาตญาณ

7. การโมโห คือความโง่ เพราะคนโมโหจะใช้กำลังแก้ปัญหามากกว่าใช้สมอง

8. ความอดทนคือชัยชนะที่เหลือเชื่อ

9. มนุษย์จะเกิดความภูมิใจ เมื่อรู้ว่าตัวเองเก่ง

 ส่วนประกอบของ เกมส์จราจรอัจฉริยะ ภาค 2

เกมจราจรอัจฉริยะ

เกมส์1ชุดประกอบด้วย

1. รถ 19 คัน

2. ลานจอดรถ 1 ลาน

3. คู่มือการเล่น 1 เล่ม

4. เฉลย 1 เล่ม

 วิธีการเล่น จราจรอัจฉริยะ ภาค 2

การเล่นเกมส์

เปิดหนังสือคู่มือ มีเกมส์ให้เลือกเล่นจากง่ายไปหายาก มีเกมที่ 1 ถึงเกมที่ 50 โดยเลือกเล่น 1 เกม เช่น เลือกเล่นเกมที่ 1 แล้วนำรถมาวางเรียงในลานจอด ให้ตำแหน่งรถตรงกับเกมที่กำหนดไว้ ดังรูป

กติกาการเล่น

มีรถหน่วยกู้ภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต้องการออกประตู แต่ปัญหามีอยู่ว่ามีรถหลายคันขวางทางออกอยู่ ท่านสามารถที่จะนำรถกู้ภัยออกทางประตูได้หรือไม่ โดยใช้วิธีเลื่อนรถที่ขวางหลบออก (ห้ามยกรถ)


คำเตือน *ห้ามโมโห*

ตัวอย่างการเล่น

เมื่อสามารถนำรถกู้ภัยออกประตูได้ถือว่าผ่านด่านนี้แล้ว จากนั้นก็ตั้งด่านต่อไปตามหนังสือคู่มือให้ยากขึ้นทีละขั้น ขอย้ำอีกครั้ง *ห้ามโมโห*
 
 
รายการสินค้าอื่นๆ
วิศวกรน้อย ชุดเล็ก   วิศวกรน้อย ชุดใหญ่   จราจรอัจฉริยะ ภาค 2  
Snake Ball   คณิตศาสตร์ยุค 3003 เล่ม 1   คณิตศาสตร์ยุค 3003 เล่ม 2  
หนังสือแววฉลาด เล่ม 1   หนังสือแววฉลาด เล่ม 2   บวกเลขปุ๊บปั๊บ