ของเล่นเด็ก ฝึกสมอง ของเด็กเล่น ฝึกเชาวน์ปัญญา ผลงานโดย อ.ธัญ เสรีรมย์

รูปสินค้า
รายละเอียด
ราคา
วิศวกรน้อย ชุดเล็ก

ของเล่น วิศวกรน้อย ชุดเล็ก

ของเล่นเด็ก สำหรับวัย 2-5 ปี

เป็นส่วนหนึ่งของชุดใหญ่ มี 5 ขั้นพัฒนา หรือเกมแม่สอนลูกวัย 2-5 ปี ถ้าแม่สอนลูกให้เล่นเกมเกินขั้นอายุได้ ย่อมเก่งทั้งแม่และลูก

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>> / <<สั่งซื้อ>>

250 บาท
วิศวกรน้อย ชุดใหญ่

ของเล่น วิศวกรน้อย ชุดใหญ่

ของเล่นเด็ก และผู้ใหญ่ สำหรับวัย 2-80 ปี

เป็นการใส่ชิ้นส่วนเข้ากล่องอย่างฉลาด

มี 7 ด่านที่วัดความสามารถของเด็ก และท้าทายนักคิดรุ่นใหญ่ ชุดนี้ได้รับ 2 รางวัลระดับชาติ

- รางวัลของเล่นเพื่อพัฒนาเด็กไทย จาก สยช. สำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2538

- รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2542

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>> / <<สั่งซื้อ>>

450 บาท

ของเล่น จราจรอัจฉริยะ ภาค 2

ของเล่นเด็ก และผู้ใหญ่ สำหรับวัย 4-60 ปี

เป็นการนำรถออกจากลานจอดอย่างฉลาด

ฝึกกระบวนการคิด 3 ประการคือ -เชาวน์ปัญญา -สมาธิ -ความอดทน

ฝึกการแก้ปัญหาอีกรูปแบบหนึ่ง จากง่ายไปสุ่ยาก

คำเตือน เล่นแล้วห้ามโมโห

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>> / <<สั่งซื้อ>>

350 บาท

ของเล่น Snake Ball

ของเล่นเด็ก สำหรับวัย 5 ปีขึ้นไป

เป็นการจัดระบบรูปทรงอย่างฉลาด

ธรรมชาติมีความฉลาดจึงมีระบบ คนฉลาดก็มีความคิดอย่างมีระบบ มาเล่น NEW SNAKE BALL เพื่อให้รู้ว่า "ระบบ" แตกต่างกับ "สะเปะสะปะ" อย่างไร

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>> / <<สั่งซื้อ>>

250 บาท

คณิตศาสตร์ ยุค 3003 เล่ม 1

สำหรับวัย 3 - 6 ปี

เป็นการประสานตัวเลขอย่างฉลาด

คณิตศาสตร์พันธุ์ใหม่ (เล่นเพื่อให้รู้) พร้อมอุปกรณ์การบวกลบอย่างง่าย

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>> / <<สั่งซื้อ>>

400 บาท

คณิตศาสตร์ ยุค 3003 เล่ม 2

สำหรับวัย 6 - 10 ปี

เป็นคณิตศาสตร์สำเร็จรูป (จึงไม่จำเป็นต้องมีผู้สอนที่เก่ง)

คณิตศาสตร์พันธุ์ใหม่ (เรียนให้สนุก) การบวกลบคูณหาร

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>> / <<สั่งซื้อ>>

150 บาท

หนังสือแววฉลาด เล่ม 1

สำหรับวัย 5 ปีขึ้นไป

เป็นการมองภาพอย่างฉลาด

(แนะนำวิธีเพิ่มความฉลาด และมีข้อทดสอบเชาวน์ปัญญา)

แม่เสือสอนลูกเสือให้ฉลาดได้ โดยไม่ต้องพูด มนุษย์เราฉลาดกว่าเสือหลายเท่า การสอนเด็กจึงไม่จำเป็นต้องพูดมากให้เด็กรำคาญ แต่แนะนำความฉลาดใด้เด็กได้

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>> / <<สั่งซื้อ>>

60 บาท

หนังสือแววฉลาด เล่ม 2

สำหรับวัย 6 ปีขึ้นไป

มีข้อทดสอบเชาวน์ปัญญาที่ซับซ้อนมากขึ้น

การสอนเชาวน์ปัญญาด้วยภาพ ทำได้เพียง 4 ชั้นเท่านั้น มีขีดจำกัด แต่คณิตศาสตร์สอนเชาวน์ปัญญาได้มากกว่าหลายสิบชั้น

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>> / <<สั่งซื้อ>>

80 บาท

หนังสือการบวกเลขปุ๊บปั๊บ

สำหรับวัย 3 - 9 ปี

เป็นการบวกลบเลขหลักเดียว ที่รวดเร็วอย่างฉลาด

(โดยมอง 10 นิ้ว ให้เป็น 20 นิ้ว ทุกอย่างจึงง่ายไปหมด เพราะเป็นรูปธรรม)

<<รายละเอียดเพิ่มเติม>> / <<สั่งซื้อ>>

30 บาท